משמעות צבעי סימון שביל ואדיות חיפה

מקטעי שביל ואדיות חיפה

 1. מעלה הצלבנים
 2. יער הכרמליתים
 3. סטלה מאריס
 4. ואדי שקמונה
 5. ואדי עלייה
 6. ואדי התשבי
 7. ואדי לוטם
 8. ואדי עמיק
 9. מורדות כבביר
 10. ואדי שיח
 11. מורדות כרמליה
 12. ואדי אזוב
 13. מורדות אחוזה
 14. ואדי אחוזה
 15. מורדות אשכול
 16. ואדי עמירם
 17. גבעת העיזים
 18. ואדי עובדיה
 19. ואדי טירה
 20. המסדרון האקולוגי לפארק הכרמל
 21. ואדי נדר
 22. ואדי גלים
 23. ואדי כלח
 24. שביל מורשת וטבע ברום הכרמל
 25. חורשת הארבעים
 26. פארק הגשרים
 27. ואדי קטיע
 28. יער רמת אלון
 29. ואדי בן-דור
 30. קיר העורבים
 31. ואדי זיו
 32. ואדי רמז
 33. מבצר ראשמיה
 34. ואדי ורדיה
 35. ואדי ראשמיה
 36. ואדי תאנה
 37. ואדי תן
 38. ואדי אבן