שביל מורשת וטבע ברום הכרמל

 
מחפורת בריטית ברום הכרמל

מיזם זה נהגה ע"י מיכאל (מיקי) גוטשלק בשנת 2005.

בשנת 2014 עמותת ירוק בלב הצטרפה למיזם ועזרה בארגון סיורים מודרכים לקהל הרחב במטרה להרחיב את מעגל התומכים במיזם מקרב תושבי האזור והרשויות.