עירוניות

עמותת ירוק בלב פועלת לקידום איכות החיים בעיר חיפה תוך התחשבות בטבע הסובב כל שכונה בה.

  • קידום מדיניות סביבתית בקרב הרשויות וכלל הציבור
  • קידום בנייה בת-קיימא בדגש על התחדשות עירונית בשטחים הבנויים
  • הצעות לשיפור התכנון העירוני והתנגדות למחדלי תכנון
  • התרעה על מפגעים בעיר